domingo, 31 de maio de 2015

Seguimento FCT Dublín - 2015


VISITA AO ALUMNADO

DO

PROXECTO ERASMUS


DUBLÍNINFORME  - CURSO 2014/2015


27 de xuño de 2015
Carlos Carrión Álvarez
1.- Introdución

No presente informe dáse conta sobre a visita realizada, por quen subscribe, a Dublín, entre os días 18 e 25 de maio de 2015 ao alumnado que estaba a realizar a FCT a través do programa Europeo Erasmus+.
Atoparase información relativa ao alumnado, ás actividades realizadas por estes, ao seu hospedaxe, ás empresas anfitrioas, á axencia intermediaria e as impresións obtidas ao longo da visita.
Este traballo foi coordinado cos responsables dos proxectos europeos D. Marcos Vence e Dna. Cristina París.

2.- Contextualización

O alumnado, que abaixo se menciona, realizou as prácticas da Formación en Centros de Traballo en empresas da cidade irlandesa de Dublín, dentro do marco do programa Erasmus+. A estancia transcorreu entre as datas  do 1 de abril de 2015 e 16 de xuño de 2015.
O alumnado participante foi o seguinte e estivo realizando as prácticas nas empresas que se indican:

Alumno/a
Empresa
Ciclo
Sebastián Cabanas Vázquez
Zappy Ltd
DAM
Xesús Couselo Gende
Asavie Technogies
ASIR
Diego García Montero
Coláiste Dhúlaigh College of Further Education
ASIR
Javier Rodríguez García
Usheru
ASIR

Ao final do presente desenvólvese máis detalladamente a información sobre cada un dos alumnos e as súas empresas.


3. Recomendacións para vindeiras ocasións: empresas e aloxamento.

Nesta ocasión o alumnado xestionou pola súa conta o aloxamento o que é bastante aconsellable porque así asumen responsabilidades propias de adultos.

4.- As empresas

O alumnado realizou as prácticas en 4 empresas. Nos informes individuais de cada alumno explícase máis polo miúdo a actividade da empresa e as observacións realizadas.

Nesta ocasión indicar que tódalas empresas nas que se realizaron as empresas son moi recomendables.

5.- O alumnado.

Ao respecto do alumnado que participou na estadía indicar que tiveron un comportamento exemplar.
Indicar que foron visitadas tódalas empresas e que se falou cos responsables directos da cada alumno, para tratar os seguintes puntos:

Punto de interese
Apreciación
Actitude
Digna de destacar, e sobre todo en relación a actitude á hora de afrontar novos desafíos que implicaban a aprendizaxe de novos conceptos, procesos, ferramentas, etc.
Coñecementos de inglés.
Aínda que en 2 casos nas empresas o idioma vehicular era maioritariamente o español cabe resaltar que todos os alumnos gozan cun nivel medio-alto que lles permite defenderse con garantía na vida diaria tanto persoal como profesional
Coñecementos informáticos
Un nivel de partida moi alto recibido nos correspondentes módulos de cada ciclo e coa fortuna de poder incrementar os coñecementos nos centros de traballo.
Puntualidade
Ben en tódolos casos.
Integración cos compañeiros.
Digna de destacar.

O alumnado, todo el, manifestouse moi contento en xeral coas empresas asignadas e co traballo que estaban a desenvolver.

6.- Informes personalizados do alumnado.

Cada informe personalizado leva información aportada polo alumno e comentarios do profesor con referencia á empresa asignada e aos proxectos desenvolvidos na mesma.6.1.- D. Sebastián Cabanas Vázquez


DATOS ALUMNO/A
Nome alumno/a
Sebastián Cabanas Vázquez
Ciclo
DAM
Réxime
Ordinario
Tipo hospedaxe
Host Family
Télf

Tempo casa-traballo
40 min
Medio transporte
Luas  / Bus
Tempo casa-centro
45 min
Medio transporte
Luas / Bus
Observacións
zona casa
Está xenial, é un barrio tranquilo con moitos parques, un par de colexios, supermercado, un par de restaurantes e bares.
Observacións familia (se é o caso)
Moi ben, Liz e Mick portanse xenial e os fillos xa teñen polos 20 anos mínimo, tamén son boa xente. En xeral moi ben.
Observacións comida
A comida é mala en xeral, pero mellorei bastante as miñas habilidades para facer pasta. Agora sáenme uns macarróns boloñesa para chupar os dedos

DATOS EMPRESA
Nome empresa
Zappy Ltd
Sector
Tecnoloxia e Desenvolvemento
Actividade principal
Desenvolvemento de applicacións para multiples plataformas
Outras actividades
Soporte a applicación propiedade da empresa
Enderezo
Ranelagh Road Nº88, Dublin 6
Telfs

Web empresa
Web proxectos/produtos
Producto -> Glofox: App para xestión de actividades de ximnasios
Persoa de contacto
Conor
Telf (se sabe)

Mail persoa contacto

Medio transporte

Traballadores totais
10
Traballadores TI
6
Bolseiros TI

Bolseiros FCT
2
Forma vestir
Informal
Observacións
comunicación inglés
Sen problema, na empresa traballan 2 colombianos (moi boa xente) e os primeiros días se non entendes fan de tradutores. O xefe xa sabe o que hai.
Observacións Alumno - Empresa
En xeral moi  ben, manteñemnos ocupados aprendendo cousas novas e o trato é bo
Observacións
Profesor Empresa
Empresa pequena que desenvolveu un produto para xestión de ximnasios e que está comezando a ver os seus froitos. Mentres para compensar a falta de ingresos dese produto van desenvolvendo outras aplicacións a medida para outras empresa.
Observacións
Profesor Alumno
O alumno mantén unha actitude moi positiva e integradora no grupo de traballo onde o idioma predominante é o español. Esa actitude permitiulle aprender a programar aplicacións web (cousa non vista no ciclo) e a traballar en equipo ao ter que desenvolver unha parte concreta dunha aplicación para unha tenda.
Data visita
19 / 05 / 2015

O alumno no posto de traballo O alumno xunto co equipo de traballo
PROXECTO 1
Nome proxecto
Phelan Conan Web Application
Sector
Alquiler e Venta de túnicas para graduacións
Breve descrición
Aplicación web para que os clientes poidan facer pedidos e desenvolvemento dun panel de control para a xestión da aplicación.
Web proxecto
----
Participantes Totais
2
TI / Bolseiros
2
Linguaxes Program. (vistos no ciclo)
SQL, CSS, HTML
Aprendidos na FCT
JQuery, JavaScript, PHP, CakePHP, Botstrap
Ferramentas
(vistas no ciclo)
Sublime_text
Aprendidas na FCT

SXBD
(vistos no ciclo)
MySQL WorkBench
Aprendidos na FCT

Modelos de progr.
(vistos no ciclo)
POO
Aprendidos na FCT

S.Os
(vistos no ciclo)
Calquera, temos que levar o noso portatil
Aprendidos na FCT

Coñecementos de partida
Moi poucos
Finais
Desarrollo de app web con JQuery, PHP e BootStrap CSS
Formación na empresa
Podes preguntar as dudas a un compañeiro e vanche axudando e guiandote os primeiros días
Observacións
Alumno - proxecto
Empezamos practicamente de 0 (coñecemento) e case está remada en mes e medio, as primeiras semanas costou arrancar pero agora moi ben
Observacións
Profesor Proxecto
Con este proxecto o alumno tivo que facer uso da filosofía aprendida en clase noutras linguaxes de programación para logo desenvolver unha aplicación Web con novas linguaxes que non se ven no ciclo.
Ademais tivo que traballar en equipo pois desa aplicación web desenvolvía a metade da mesma e a outra metade outro alumno de Zaragoza realizando tamén a FCT.OBSERVACIÓNS PROFESOR
Actitude
Actitude moi boa a deste alumno onde a maior parte do que tivo que realizar eran todo cousas novas para el.
Actitude moi colaborativa do titor e do grupo de traballo.
Formación
Como xa se indicou o alumno adquiriu novos coñecementos en ferramentas que non se estudan no ciclo.
Integración
Integración total na empresa, na cidade e coa familia.
Conclusións
Aínda que esta empresa é pequena e está centrada na venta do seu produto principal, debemos manter o contacto con ela pois de ter no momento das prácticas algunha aplicación en carteira é un lugar onde o alumno vai desenvolver unhas boas prácticas gracias ao equipo de traballo.


6.2.- D. Xesús Couselo Gende


DATOS ALUMNO/A
Nome alumno/a
Xesús Couselo Gende
Ciclo
ASIR
Réxime
Ordinario
Tipo hospedaxe
Residencia
Télf

Tempo casa-traballo
1 hora
Medio transporte
Bus e andando
Tempo casa-centro
30 minutos
Medio transporte
Bus
Observacións
zona casa
Zona Tranquila, centro comercial próximo
Observacións familia (se é o caso)

Observacións comida


DATOS EMPRESA
Nome empresa
Asavie Technogies
Sector
IT, VPN
Actividade principal
VPN Services
Outras actividades

Enderezo
Fleming Court
Fleming Place
Dublin 4
Ireland
Telfs
+353 1 6763585
Web empresa
Web proxectos/produtos

Persoa de contacto
Kevin O’Toole
Telf (se sabe)

Mail persoa contacto

Medio transporte

Traballadores totais
+-60
Traballadores TI
2
Bolseiros TI

Bolseiros FCT
1
Forma vestir
Informal
Observacións
comunicación inglés

Observacións Alumno - Empresa
Tarefas habituais: Atención de incidencias, instalación de novos equipos para os novos empregados entre outras.
Observacións
Profesor Empresa
Empresa que tivo un gran crecemento nos últimos anos e que desenvolve a súa actividade principal en EE.UU. Actividade que consiste en ofrecer servizos de VPN a compañías para que os seus traballadores poidan conectarse cos seus dispositivos móbiles á empresa para a que traballa.
Ademais dispón en Dublín dun Data Center e dunhas oficinas nas que se atopan a maior parte dos traballadores que xestionan e comercializan ese servizo.
Observacións
Profesor Alumno
O alumno puido afondar nos coñecementos vistos en ciclo en relación ao mantemento de equipos, soporte de usuarios, descubrimento da rede, etc.
O alumno dispón dunha actitude moi positiva tanto en relación a desenvolver as actividades encomendas como á hora de detectas puntos débiles ou melloras a implantar.
Data visita
19 / 05 / 2015

O alumno no seu posto de traballo


PROXECTO 1
Nome proxecto
Implantación de Spiceworks
Sector
IT Support
Breve descrición
Implantación da ferramenta de monitorización Spiceworks para ter un maior control do que pasa na LAN da empresa.
Web proxecto

Participantes Totais
1
TI / Bolseiros
1
Linguaxes Program. (vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Ferramentas
(vistas no ciclo)
Análise de redes
Aprendidas na FCT
SNMP
SXBD
(vistos no ciclo)
SQL Server
Aprendidos na FCT
Postgres, MySQL, SQLite
Modelos de progr.
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

S.Os
(vistos no ciclo)
Windows
Aprendidos na FCT

Coñecementos de partida

Finais

Formación na empresa

Observacións
Alumno - proxecto
Implantación difícil pola dificultade á hora de saber o que hai realmente na rede.
Observacións
Profesor Proxecto
Este proxecto viña a cubrir un deses puntos débiles da empresa, pois non existe documentación sobre o deseñe e implantación da mesma. Todo isto permitiulle ao alumno amosar estratexias para resolver o problema.PROXECTO 2
Nome proxecto
Auditoría da rede
Sector
IT
Breve descrición
Inventario dos dispositivos conectados a rede.
Web proxecto

Participantes Totais
1
TI / Bolseiros
1
Linguaxes Program. (vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Ferramentas
(vistas no ciclo)
Papel e Bolígrafo.
Aprendidas na FCT
Utilidades varias para o escaneo da rede.
SXBD
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Modelos de progr.
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

S.Os
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Coñecementos de partida
Montaxe dun rack na clase
Finais

Formación na empresa

Observacións
Alumno - proxecto
Moita dificultade para realizalo debido a que a rede xa é mediana e case non hai nada de partida, faise necesario revisar os portos do switch e do chan de toda a empresa.
Observacións
Profesor Proxecto
Ídem que non caso anterior.PROXECTO 3
Nome proxecto
Instalación de equipos para novos usuarios.
Sector
IT
Breve descrición
Preparación de todo o necesario para a chegada dos novos usuarios, dende o hardware ata todo o relacionado co software.
Web proxecto

Participantes Totais
1
TI / Bolseiros

Linguaxes Program. (vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Ferramentas
(vistas no ciclo)
AD, taller
Aprendidas na FCT
MS Exchange, Mozy, Sophos
SXBD
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Modelos de progr.
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

S.Os
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Coñecementos de partida
Traballo de taller e traballo previo con AD de Windows
Finais

Formación na empresa

Observacións
Alumno - proxecto
Proxecto levado a cabo sen dificultade, ademais elaborouse un documento para estandarizar o proceso no futuro.
Observacións
Profesor Proxecto
Neste Proxecto a alumno foi quen de poñer en práctica o visto en clase pero ademais aprendeu o uso de novas ferramentas e a realizar o proceso de documentación.


OBSERVACIÓNS PROFESOR
Actitude
Moi positiva por parte do alumno e dos titores encargados do alumno
Formación
Permitiulle ver a gran escala a xestión dun sistema informático.
Integración
Integración perfecta do alumno na empresa e na cidade
Conclusións
Convén manter as relacións con esta empresa, máxime cando está en fase de crecemento o que implica que sempre poden existir posibilidades de que a fase de prácticas remate nun contrato para o alumno como acaeceu neste caso.
6.3.- D. Diego García Montero.


DATOS ALUMNO/A
Nome alumno/a
Diego García Montero
Ciclo
ASIR
Réxime
Ordinario
Tipo hospedaxe
Host Family
Télf

Tempo casa-traballo
25-30 minutos
Medio transporte
Andando
Tempo casa-centro
30 min
Medio transporte
Bus
Observacións
zona casa
Zona residencial, familiar e tranquila
Observacións familia (se é o caso)
Moi amables, familia irish.
Observacións comida
Almorzo lixeiro (café con galletas/tostadas)

DATOS EMPRESA
Nome empresa
Coláiste Dhúlaigh College of Further Education
Sector
Educación
Actividade principal
Administrador de sistemas e helpdesk.
Outras actividades
Reparación e mantemento de equipos.
Enderezo
Coolock Campus:
Barryscourt Road, Coolock, Dublin 17.
Raheny Campus:
Springdale Road, Raheny, Dublin 5.
Kilbarrack Campus:
Briarfield Villas, Kilbarrack, Dublin 5.
Telfs
+353 1 832 2735
Web empresa
http://www.cdcfe.ie/
Web proxectos/produtos

Persoa de contacto
Hashmit Parker
Telf (se sabe)
+353 86  353 1881
Mail persoa contacto
hparker@cdcfe.com


Traballadores totais
+40
Traballadores TI
5
Bolseiros TI
2
Bolseiros FCT
1
Forma vestir
Informal, eu máis profesional, de camisa.
Observacións
comunicación inglés
O xefe e de Sudáfrica, enténdese mellor que os demais irish.
Observacións Alumno - Empresa
Tarefas moi básicas a realizar, bo nivel do centro de orixe.
Observacións
Profesor Empresa
A empresa cumpre cos requisitos para realizar as prácticas de FCT. Dispón de 3 campus, nos cales hai que realizar labores de administración e mantemento de equipos e software instalado.

O titor tiña moi boa predisposición en todo momento.
Observacións
Profesor Alumno
O alumno ten unha actitude proactiva e receptiva a suxestións de mellora a realizar na empresa.

O alumno dispón de coñecementos suficientes en relación ás actividades a realizar e sobre todo en relación a detección de carencias do sistema informático e de como darlle solución.  
Data visita
20 / 05 / 2015

O alumno nunha aula O alumno xunto co seu titor da empresa


Unha das aulas da universidadePROXECTO 1
Nome proxecto
Streak.com
Sector
Helpdesk
Breve descrición
Paso do uso do xestor de incidencias de pago desk.com, ao gratuíto e integrado en google, streak.com
Web proxecto

Participantes Totais
5
TI / Bolseiros
1
Linguaxes Program. (vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Ferramentas
(vistas no ciclo)

Aprendidas na FCT

SXBD
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Modelos de progr.
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

S.Os
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Coñecementos de partida
Ningún
Finais
Uso das plataformas de incidencias.
Formación na empresa
Uso de desk.com e a nova streak.com
Observacións
Alumno - proxecto
Tiñamos bastante actividade diaria, con ela rexistramos dende préstamos dos portátiles a traballadores do centro, as novas do almacén, incidencias…
Era case un diario ónde quedaba escrito todo o que se fixese.
Observacións
Profesor Proxecto
streak.com é en realidade un CRM, que neste caso se usa para xestión de incidencias, pero a súa funcionalidade principal é para a xestión de clientes, ventas, actividades comercias, etc integrado en gmail. Este tipo de proxectos aportan maiores coñecementos ao alumno e permítelle ver un abano de funcionalidades que poden ser aplicadas ou implantadas en moitas empresasPROXECTO 2
Nome proxecto
Creación de imaxes con Acronis
Sector
Mantemento de equipos
Breve descrición
Crear imaxes para os diferentes tipos de equipos e instalalas pola rede.
Web proxecto

Participantes Totais
5
TI / Bolseiros
2
Linguaxes Program. (vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Ferramentas
(vistas no ciclo)
Clonezilla
Aprendidas na FCT
Acronis
SXBD
(vistos no ciclo)
Microsoft SQL
Aprendidos na FCT
MySQL
Modelos de progr.
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT
DeepFreeze
S.Os
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Coñecementos de partida
Moitos
Finais
Usar programas de pago
Formación na empresa
Uso de Acronis e DeepFreeze
Observacións
Alumno - proxecto
Despois da experiencia con clonezilla, sendo gratis, o uso de Acronis e moito máis sinxelo e rápido, seleccionando programas a instalar e logo usándoo no servidor para enviar a imaxe os equipos desexados.
Observacións
Profesor Proxecto
Proxecto ideal para poñer en práctica o visto en clase na creación de maquetas e clonación de equipos e ademais cun programa distinto ao que se usou no ciclo. Isto favorece a capacidade de adaptación dunha ferramenta a outra onde o aprendizaxe debe ser a “filosofía” de traballo.PROXECTO 3
Nome proxecto
Testeado Microsoft Azure
Sector
Cloud Computing
Breve descrición
Para a realización do meu proxecto e pola petición do meu xefe para que lle ensinara a modo de investigación, que posibilidades tería esta plataforma.
Web proxecto

Participantes Totais
1
TI / Bolseiros
1
Linguaxes Program. (vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Ferramentas
(vistas no ciclo)

Aprendidas na FCT

SXBD
(vistos no ciclo)
SQL Server
Aprendidos na FCT

Modelos de progr.
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

S.Os
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Coñecementos de partida
0
Finais
Xestión, instalación e mantemento de máquinas virtuais usando Azure.
Formación na empresa

Observacións
Alumno - proxecto
Con esta plataforma puiden desenvolver o meu proxecto de fin de ciclo sen depender do hardware propio, aprendendo sobre o cloud computing, redes virtuais, vpn… despois do estudo de documentación e moitas probas.
Observacións
Profesor Proxecto
Proxecto moi novidoso ao ser desenvolvido na nube e no que se aplican coñecementos e procedementos vistos en clase pero implántase na nube e non nun sistema local.


OBSERVACIÓNS PROFESOR
Actitude
Moi positiva tanto do alumno como do titor.
Formación
Puxéronse en práctica a filosofía de ferramentas aprendidas no centro xunto coa adquisición de novos coñecementos e procedementos dentro da labor de administración de sistemas.
Integración
O alumno está totalmente integrado na cidade e na empresa.
Conclusións
Recoméndase continuar as relacións con esta empresa para poder continuar enviando alumnos no futuro a esta empresa.6.5.- D. Javier Rodríguez García.


DATOS ALUMNO/A
Nome alumno/a
Javier Rodríguez García
Ciclo
ASIR
Réxime
Ordinario
Tipo hospedaxe
Residencia de estudantes
Télf

Tempo casa-traballo
1h aprox
Medio transporte
Bus e andando
Tempo casa-centro
30 min aprox
Medio transporte
Bus
Observacións
zona casa
Custe do medio de transporte o centro diario 5,10 euros ida e volta, con tarxeta de bus 4,10
Observacións familia (se é o caso)

Observacións comida


DATOS EMPRESA
Nome empresa
Usheru
Sector
Desenvolvemento
Actividade principal
Desenvolvemento dunha app con ofertas  para entradas de cine, e unha plataforma de ticketing, ventas e marketing para cines para maximizar a venta de entradas.
Outras actividades

Enderezo
St Martins House, Waterloo Rd, Ballsbridge, Dublin 4
Telfs

Web empresa
http://www.usheru.com/
Web proxectos/produtos
usheru app
Persoa de contacto
Andrés Macías
Telf (se sabe)

Mail persoa contacto
amacias@usheru.com


Traballadores totais
12
Traballadores TI
4
Bolseiros TI
1
Bolseiros FCT
1
Forma vestir
Informal
Observacións
comunicación inglés

Observacións Alumno - Empresa

Observacións
Profesor Empresa
Empresa moi interesante, pois é unha Startup e ofrécelle a posibilidade ao alumno de vivir a experiencia do nacemento dun proxecto.

O titor sempre moi colaborativo e disposto a resolver tódalas dúbidas e preguntas.
Observacións
Profesor Alumno
Unha actitude moi positiva do alumno de cara a resolución das tarefas encomendas e moi boa integración na empresa.
Puxo en práctica coñecementos vistos no ciclo de scripting en linux e ademais de afondar nesta linguaxe de programación adquiriu novos procedementos e procesos para traballar con webcams e códigos QR.
Data visita
21 / 05 / 2015

O alumno xunto co dispositivo lector de códigos QR O alumno xunto co titor e o cartel da app


PROXECTO 1
Nome proxecto
QRcode reader
Sector
Development hardware e software
Breve descrición
Lector de codigos QR para comprobar se o código que presenta un usuario que mercou unha entrada e válido ou inválido.
Para a elaboración da ferramenta utilicei un lector hardware de códigos QR e unha raspberry pi e desenvolvín scripts tanto para a comprobación da validez do código como de xestión (arrancar a aplicación no inicio, comunicacións por mail, comprobación de hardware, etc)
Web proxecto

Participantes Totais
2
TI / Bolseiros

Linguaxes Program. (vistos no ciclo)
bash
Aprendidos na FCT
bash
Ferramentas
(vistas no ciclo)

Aprendidas na FCT
zbarcam
SXBD
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Modelos de progr.
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

S.Os
(vistos no ciclo)
ubuntu
Aprendidos na FCT
Raspbian
Coñecementos de partida

Finais

Formación na empresa

Observacións
Alumno - proxecto

Observacións
Profesor Proxecto
Este proxecto é moi novidoso para o alumno e permitiulle ampliar os seus coñecementos de BASH co engadido de xestionar dispositivos externos como unha WebCam, procesar códigos QR e traballar con algoritmos de cifrado para codificar a información dos tickets do cine.PROXECTO 2
Nome proxecto
Fiware cosmos

Sector
Development
Breve descrición
Traballo con Fiware Cosmos (Cosmos é unha implantación de Hadoop) para repartir traballos pesados (contar numero de palabras dun texto) en varios ordenadores para reducir o tempo de proceso.
Web proxecto

Participantes Totais
2
TI / Bolseiros

Linguaxes Program. (vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Ferramentas
(vistas no ciclo)

Aprendidas na FCT
Fiware cosmos
Hadoop
SXBD
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Modelos de progr.
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

S.Os
(vistos no ciclo)

Aprendidos na FCT

Coñecementos de partida

Finais

Formación na empresa

Observacións
Alumno - proxecto

Observacións
Profesor Proxecto
Interesante proxecto no que o alumno puido realizar tarefas de big-data nun sistema na nube: FIWARE, sistema semellante a Amazon pero promovido pola Unión Europea e en estado de probas.
OBSERVACIÓNS PROFESOR
Actitude
Moi positiva do alumno e do titor
Formación
Afondar no coñecemento de scripting e integralo coa xestión de dispositivos externos, seguridade, novo sistema operativo.
Traballar con ferramentas de big-data na nube.
Integración
O alumno integrouse perfectamente na cidade e no grupo de traballo.
Conclusións
Empresa coa que debemos seguir mantendo o contacto para enviar no futuro novos alumnos de Erasmus.

Como punto débil, pero que non resta nada a boa cualificación desta empresa, é que un dos donos/titor é asturiano e para comunicarse co alumno empregan o idioma español.

Sem comentários:

Enviar um comentário